استاپ موشن ترکیبی

66

ترکیب تکنیک آبجکت و دوبعدی وایت بورد و صرفا یک کار فان که میتواند جنبه ی تبلیغی هم داشته باشد.

Motiiition
Motiiition 4 دنبال کننده
MOHAMMAD MOSHEN

MOHAMMAD MOSHEN

3 هفته پیش
در ضمن همهی استاپ موشنام کار خودم
MOHAMMAD MOSHEN

MOHAMMAD MOSHEN

3 هفته پیش
به ویدیو هی منم سر بزن
MOHAMMAD MOSHEN

MOHAMMAD MOSHEN

3 هفته پیش
اگه ساخت خودت بود عالی بود