دکتر کبیری اقدام سخیف آمریکار ار محکوم کرد

90
دکتر کبیری در گفت وگو با آذرباخیش گفت:تصمیم نابخردانه آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، عزم مردم را در مقابله با استکبار جهانی جزم تر خواهد کرد.
pixel