بازیافت خودرو در کانادا : فارسی : قسمت1

699
در این ویدئو نحوه بازیافت خودرو را می بینیم. در قسمت اول، نحوه اسقاط و اوراق خودروهای سواری را در کانادا و همچنین ادامه فرایند را در کارخانه ذوب آهن و تولید فولاد از آن ها را می بینیم. در قسمت دوم شاهد تولید قوطی های بیسکوئیت از این فولاد بازیافتی خواهیم بود. این ویدئو به زبان فارسی می باشد.
زبالند 11 دنبال کننده
آقازاده - قسمت 6 (ششم)
%93
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 58 دقیقه
آقازاده - قسمت 6 (ششم)
pixel