چرتکه فارسی نخبگان هوشمند قزوین 33228982 مهدکودک قدس

44

پرورش ذهن نخبگان هوشمند تنها مرکز آموزش چرتکه به زبان فارسی در سراسر ایران آیا تفاوتهای چرتکه فارسی را با سایر چرتکه های آموزشی انگلیسی میدانید؟ رباتیک در ترمهای مختلف مباحث الکترونیک،مکانیک، کدنویسی و برنامه نویسی ربات را آموزش می بینند لیوان چینی ورزشی هیجانی برای تقویت سرعت دقت تمرکز تلگرام @nhqazvin ۳۳ ۲۲ ۸۹ ۸۲ ۰۹۱۰۰ ۳۹۰ ۹۳۰ قزوین اول فردوسی جنوبی روبروی آبادگران جنب بانک صادرات