بیماری های مزمن انسدادی ریه و آمفیزم

1,536
بیماری مزمن انسدادی ریه (Chronic obstructive pulmonary disease/COPD) نوعی بیماری انسدادی ریوی است که با محدود بودن علامت مسیر هوایی به صورت مزمن شناسایی می شود.
VirtualDr 90 دنبال کننده
pixel