سامان گوران و تمسخر حامدبهداد

3,293
DIGIKOT
DIGIKOT 9.6 هزار دنبال کننده
داریوش

داریوش

2 هفته پیش
او سامان گور به گور شده غلط میکنی ادای بهداد رو در میاری خیلی بانمکی .نمکدون