قدردانی روحانی از رهبر انقلاب

299

قدردانی روحانی از رهبر انقلاب بخاطر پاسخ به نامه دولت برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارت ها

جماران
جماران 292 دنبال کننده