گفت و گوی صریح نصر با رئیس اتاق بازرگانی تبریز

578

نصر: «صمد حسن زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز در گفت و گویی صریح به سئوالات خبرنگاران نصر پاسخ داد.