سیستم اعلام حریق POLON ALFA

582

ویدئوی آموزشی بررسی سیستم اعلام حریق POLON ALFA شامل قابلیت ها و مزایای رقابتی برند اعلام حریق پولون آلفا (POLON ALFA) که توسط آموزشکده حریق ایران و با همکاری شرکت طراحان نوین راهکار در قالب یک مصاحبه تخصصی و فنی تهیه شده است.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…