مصاحبه با محمود واعظی، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات: هفته گذشته ۲ بلوک ۱۰ میلی

15
در حاشیه مصاحبه با محمود واعظی، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایشان خبر از تحویل 2 بلوک 10 میلیون شماره ای به همراه اول و ایرانسل دادند.
1 سال پیش
#
pixel