(برنامه سحرلر، 24 مهرماه 1397) به زبان ترکی

105
برنامه سحرلر پیرامون مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده و از شبکه سهند استان آذربایجان شرقی پخش می گردد. در این برنامه دکتر محمد فاریابی بعنوان میهمان این برنامه پیرامون فرصت ها و موانع تولید داخلی، حمایت از کالای با کیفیت ایرانی، مشکلات ارزی، و غیره صحبت می کند.
pixel