دکتر علی جدی - ظرفیت های اشتغالزایی در دام سنگین و سبک در شیروان

198

دکتر علی جدی در جمع حامیان خود - ظرفیت های اشتغالزایی در دام سنگین و سبک در شیروان

dralijeddi.ir 1 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel