ترمیم پل بتنی با واترجت صنعتی

100

عملیات مضرس کردن بتن و ترمیم آن به منظور آماده سازی سطح جهت بتن ریزی مجدد و ایجاد نما با استفاده از دستگاه واترجت صنعتی فشار قوی بطور موثر و دقیق انجام می شود. شرکت منیب: 02188999500

شرکت منیب 20 دنبال کننده
pixel