اندازه گیری میزان نوردهی پتوی فتوتراپی یا بیلی بلنکت

408
پرتو نوزاد پارس : مجهزترین مرکز ارائه خدمات فتوتراپی در ایران . دستگاه های فتوتراپی محفظه ایی نسل اول دستگاه های فتوتراپی خانگی بوده که در این ویدئو شدت نور یا میزان توان خروجی لامپ ها بر سطح تشک و سطح پوست نوزادان نشان داده می شود. این دستگاه ها با ۲ نوع OHMEDA و PNPT در مجموعه موجود می باشد.
pixel