سخنرانی نایب رئیس مجلس کشورمان در همایش بین المللی پارلمانتاریسم- مسکو

98
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی کشورمان که در راس هیاتی به منظور شرکت در دومین همایش بین المللی نمایندگان پارلمانهای جهان بنا به دعوت رئیس دومای فدراسیون روسیه به مسکو سفر کرده در نشست عمومی این همایش با شاراه به ضرورت توجه به قانونگذاری صحیح با هدف دست یابی به صلح و ثبات ، به ادادمات خلاف قانون امریکا پس از خروج از برجام اشاره کرد و ضمن تاکید بر سیاست دوستی و همسایگی کشورمان اظهارات خلاف واقع هیات اماراتی در مورد جزایر ایرانی خلیج فارس را محکوم کرد .
pixel