آموزش بگیر کردن سگ با فرمان بگیرش.توسط ابراهیم علی بخشی

1,932
چگونه سگ را بگیر کنیم و نترسیدن از چوب
ebrahimalibakhshi666 35 دنبال کننده
pixel