آموزش انگلیسی با الناز : تلفظ صحیح آمریکایی

803
شما تلفظ کدوم رو بیشتر دوس دارین؟ من از "گاتا" خوشم میاد 1.I don't know Dunno نمیدونم 2.I have got to go Gotta باید برم 3.Let me in Lemme بزارم داخل شم 4.Do you want to go؟ Wanna میخوای بری؟ 5.Give me a break Gimme بهم استراحت بده
Pinkelnaz 47 دنبال کننده
pixel