رابط مغز و رایانه کاشتنی راهی برای بازیابی حسی و حرکتی

421

روزی که جاینا به دنیا آمد خانواده او متوجه شدند که او حرکاتی شبیه به تشنج دارد. پزشک بیماری جاینا را ناهنجاری توسعه قشر مغز تشخیص داد که در آن نیمی از مغز به طور غیرطبیعی بزرگتر از نیمه دیگر است. جاینا با دانشجویان مهندسی مکانیک دنشگاه واشنگتن همکاری کرد تا یک ارتز برای او طراحی کنند. بیشتر بخوانید: http://www.exos.ir/?p=5626