انیمیشن طنز ارتودنسی (قسمت سوم) | دکتر مسعود داوودیان

835

سلسله انیمیشن های ارتودنسی شیرین-دنس به سفارش دکتر داودیان با هدف اشاعه فرهنگ ارتودنسی در جامعه ایرانی تولید می شود. این قسمت در خصوص عوارض غیر قابل جبران ناشی از درمان های کاذبی تحت عنوان ارتودنسی سریع می باشد. این درمان ها با برچسب ردیف کردن دندانها بدون ارتودنسی نیز تبلیغ می شود. www.dr-davoudian.com, www.mihanortho.com