این امیرمحمده حمیدررضا رو حل داده از پنجره پایین

164

این پسره ایمش امیر محمده پسرعمش اومده بود خونشون بعد امیر محمد جامدادیش رو انداخت پایین حمیدرضا هم اومد نگاه کنه ببینه راس میگه امیرمحمد از پنجره انداختش پایین بردنش بیمارستان امیرمحمد هم داره تعریف میکنه ولی واقن نمرده چند جاش شیکسته

۳ هفته پیش
(ضدباربی)RAP TV
(ضدباربی)RAP TV 100 دنبال کننده