اطلاعیه ویژه

29
سخنی با شما نیکوکاران و خانواده های محترم بیماران خدا را شاکریم که تا به حال توانسته ایم با ارسال پک های پانسمان، دارویی، درمانی و پک های ویژه کرونا خدمتگزار عزیزان باشیم. در چهار ماه اخیر موفق شدیم با وجود بحران کرونا با سفر به 10 استان مهمان خانه پروانه ها و پیگیری وضعیت عزیزان باشیم. متاسفانه در یک ماه گذشته به علت کسالت بنده و تعدادی از همکاران خانه ای بی برنامه سفرهای استانی با تعویق رو به رو شد که انشالله به زودی از سر می گیریم. این ویدئو را حتما ببنید
pixel