سخنان حمید استیلی درباره حمایت از کالای ایرانی

245

نظرات حمید استیلی بازیکن سابق تیم ملی و تیم پرسپولیس درخصوص حمایت از تیم ملی و شبکه تلویزیونی ایران کالا