دانلود آموزش امور مالی برای مدیران غیر مالی...

242

دانلود فیلم آموزش Finance for Non-Financial Managers تمامی مدیران یک شرکت و یا سازمان بایستی دیدی درست از مدیریت مالی داشته باشند حتی مدیرانی که نقش های دیگری دارند. این کورس آموزشی ویژه این ع... دانلود رایگان فیلمهای آموزشی در FarinMedia.ir

وب سایت تخصصی فرین
وب سایت تخصصی فرین 1.5 هزار دنبال کننده