سخنرانی ویدئویی رئوف آذری در همایش «آموزش در مسیر محرومیت زدایی»

31
آقای آذری یکی از فعالین اجتماعی سخت کوش منطقه سردشت است. ایشان در همایش «آموزش در مسیر محرومیت زدایی» که به همت مدرسه توسعه پایدار برگزار شده است، به شکل ویدئوی ضبط شده، به شکل مبسوطی ما را در جریان مسائل، ابتکارات و راه حل های خودشان برای کمک به مسئله محرومیت زدایی از طریق آموزش پرداخته اند. گزارش کامل این همایش را در وبسایت مدرسه توسعه پایدار ببینید: http://sdschool.ir/post/edep-page
pixel