خانه ی تو - استاد حسین انصاریان

2,964
اشتباه کردم از اول دلم که خانه ی پروردگار بود رو به کسی دیگه ایی دادم/ دهه دوم محرم / خوی / بقعه شیخ نوایی
pixel