تاریخچه و کاربرد ردیف 070302 از فهرست بهای رشته ابنیه (وال پست)

2,283
محمد کرایلو 504 دنبال‌ کننده
پیش نمایش (دمو) مرتبط با فصل هفتم از دوره جامع شرح مبانی فهرست بهای رشته ابنیه به همراه متره و صورت وضعیت نویسی تاریخچه و کاربرد ردیف 070302 از فهرست بهای رشته ابنیه (وال پست شناسی)
محمد کرایلو 504 دنبال کننده
pixel