تبلیغات خلاقانه OREO

482

بعضی از مردم "طرف کرم دار بیسکوئیت" را دوست دارند، و برخی هم "طرف بیسکوئیت خالی" را دوست دارند!!! تصور کنید این موضوع تبدیل به جنگی در کتابخانه شود!!!

آناتاج
آناتاج 28 دنبال کننده