فاجعه ملی در بازاریابی شبکه ای

747
کلام حق 16 دنبال‌ کننده
واردات و قاچاق در دولت تدبیر و امید به نحوی چشم گیر و افزایش یافته که صدای اعتراض دادستانی را در آورده است.با وجود این قاچاق و واردات افسار گسیخته تولید و اشتغال در کشور به حالت کسادی بیکاری تعلیق از کار متروکه شدن کارخانه ها و هزارو یک پیامدهای اقتصادی و فرهنگی و.. در می آید.به طوری تولد و رشد قارچ گونه شرکت های بازاریابی شبکه ای را شاهدهستیم که این این نوع شرکت ها بشدت برای اقتصاد کشور مضر هستند
کلام حق 16 دنبال کننده
pixel