دستگیری شهرام جزایری

5,847

ماموران گمرک بازرگان شب گذشته شهرام جزایری را از داخل یک دستگاه تریلر خروجی از کشور که حامل بار ترانزیتی بود دستگیر کردند.

فرادید
فرادید 2.3 هزار دنبال کننده