بازسازی پیشرانه ی ۱۱،۰۰۰ هزار اسب بخاری خودروهای مخصوص

256

بازسازی یک پیشرانه ی هشت سیلندر خورجینی که مخصوص مسابقات درگ است و قدرتی بیش از ۱۱۰۰۰ اسب بخار دارد. veneno.ir

خط ترمز
خط ترمز 2 دنبال کننده