سهم از بازار و مدیریت آن

258
آکادمی چرخ 130 دنبال‌ کننده
رویکردهای رشد شرکت ها: 1.رویکرد انحصاری (مثل رویکر شرکت های خودرو سازی داخلی) 2.رویکرد مشتری مداری (مشتری باید راضی باشد) 3.مشتری پادشاه است. (بعد از خدا مشتری ولی نعمت است)
آکادمی چرخ 130 دنبال کننده
pixel