ریاضی نهم ، فصل ششم ، درس 1 : معادله خط ( 1 )

349

در این فیلم با ارائه یک فعالیت به معرفی مفهومی معادله خط ، به همراه مثال می پردازیم . با تهیه فیلم های آموزش ریاضی از سایت faranesh.com در طول سال تحصیلی از مشاوره و راهنمایی مستقیم مدرس دوره (عزیزاله رضایی ) با شماره 09903331455 بهره مند شوید.

زنده
پخش زنده جشن نیمه شعبان (صاحب نفس)
pixel