اینترنت اشیا (Internet of Things) چیست؟

2,824

اینترنت اشیا (IoT) شبکه ای از دستگاه های فیزیکی، وسایل نقلیه، لوازم خانگی و دیگر وسایل زندگی روزمره است که قطعات الکترونیکی، نرم افزار، حسگرها، فعال کننده ها و درگاه ارتباطی تعبیه شده در آنها این اشیا را قادر به اتصال و مبادله داده ها با یکدیگر می سازد.

Pay98
Pay98 51 دنبال کننده