هچ شدن در دستگاه جوجه کشی

7,403
7,403 بازدید
اشتراک گذاری
در مدت زمان هچری (3 روز آخر) گردش دستگاه جوجه کشی باید متوقف شود،به هنگام هچ شدن تخم ها (مرحله هچری) باید تخم ها را در داخل سبد های مخصوص که سبد هچر نامیده میشوند قرار داد تا مانع از بروز تلفات ناشی از افتادن جوجه ها به کف دستگاه جوجه کشی شود.،کلیپ ها و مطالب تازه در مورد جوجه کشی و پرورش طیور را در سایتwww.juje.ir.... دستگاه جوجه کشی و تخم نطفه دار 09354406776 - 09142973005
pixel