آنونس «ایالت اشغالی Captive State»

65

معرفی کامل ، تصاویر، آنونس، نظرات کوتاه منتقدان، نظرات مردم در صفحه اختصاصی فیلم «ایالت اشغالی» در سلام سینما: http://yon.ir/KugE5 بیوگرافی، حواشی، اخبار، تصاویر و حواشی «ویرا فارمینگا»: http://yon.ir/Y208K

سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده