نکته تستی عربی دهم مبحث فعل و فاعل

471

در این ویدئو در یک تست با مبحث فعل و فاعل جملات عربی آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، عمّار تاج بخش، مدرس زبان عربی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir/mag