داغترین‌ها: #Copa America 2019

مهارت پرندهای کاغذی:موتور برای موشک کاغذی!

5,638

در این ویدئو،به کمک کلید،موتور الکتریکی کورلس!،باتری ،چوب،یگ مدل موتور الکتریکی برای موشک کاغذی ساخته و معرفی میشود

Sinaset
Sinaset 5 هزار دنبال کننده