انتخابات ریاست جمهوری الجزایر

74

جشن و شادی مردم در الجزایر در پی کناره گیری بوتفلیقه از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری