كارگر پیر داستانی زیبا از كتاب مژده گل

188
آتنا فیروزی عضو كتابخانه امام علی كیاشهر استان گیلان با انتخاب داستان كارگر پیر از كتاب مژده گل در هشتمین جشنواره كتابخوانی رضوی شركت كرده است
pixel