دعوت رسول صدرعاملی به بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

369

«جشنواره کانون را از دست ندهید. قرار است قصه‌هایی را بشنوید که از بین هزاران قصه انتخاب شده و شما را سر شوق می‌آورد تا دوباره به آغاز کودکی بازگردید و دلتان بخواهد باز هم قصه بگویید و بشنوید! ساعت: 8:30 تا 19 ۲۶ تا ۳۰ آذرماه جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

pixel