دیسلایک نوروزی؛ مسئولین در خواب، مردم در آب!

10,928

اولین برترین ها پلاس سال جدید با محوریت سیل آماده ی تماشاست، در بخش شوخی ها سوال اساسی این بودکه مسئولین در میانه ی سیل، تعطیلات خود را چگونه گذراندند؟ پرسشی کنایه آمیز! در مرور اخبار هم به مساله مهران مدیری پرداختیم، این بار البته زمانی را هم برای بررسی کامنت های شما اختصاص دادیم