همه مون تا الان داشتیم اشتباه نفس می کشیدیم!!!

234

همه مون تا الان داشتیم اشتباه نفس می کشیدیم!!! باور نمی کنید؟! یه نفس عمیق بکشید، اگه احساس میکنید بدنتون به سمت بالا کشیده میشه یا انگار قدتون کمی بلندتر میشه یعنی دارید خیلی اشتباه نفس می کشید. پس تنفس درست چطوریه؟! این ویدیو رو تا انتها ببینید. www.iranmehrcollege.com 021-84378

pixel