اثبات حکومت اسلامی

244
سید محمد کاظمی
سید محمد کاظمی 1 دنبال‌ کننده

سخنرانی توسط سید محمد کاظمی موسس پنجشنبه های انقلابی رئیس اتحادیه ی اسلامی نایب رئیس شورای ناحیه 2 مشهد رئیس و جزءهیئت امناء خیرین نیک اندیش کاندیدای مجلس دانش آموزی