داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

V-USB experiment #1

34

"Printing" a logo with V-USB on an atmega328p (Arduino)

۲ سال پیش
متفرقه
#
v
محمد
محمد 13 دنبال کننده