سامانه آموزش الکترونیکی ایساکو

5,396

مدیریت آموزش فنی شرکت ایساکو یکی از مراکز پیشرو با سابقه طولانی در زمینه آموزش علوم فنی خودرو می باشد . این مدیریت در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش در سال 1379 امتیاز مرکزجوار فنی و حرفه ای را اخذ نموده و طی این مدت به بزرگترین مرکز آموزشی در خاور میانه در زمینه خدمات پس از فروش خودرو مبدل شده است .