و اما شبکه عصبی چیست؟ بخش اول

488

یک معرفی بسیار عالی برای شبکه های عصبی. توضیحات بیشتر در آدرس https://www.datopia.ir/?p=135