دستگاه پرکن و دربندی روغن زیتون توان صنعت | 09152000050

623
✅ دستگاه پرکن و دربندی روغن زیتون و انواع روغنهای مایع در بطری های 0/5 الی 1/5 لیتری پت،این دستگاه در تیپ های 3،6،12 و 16 ساخته می شود.
pixel