کارتون باب اسفنجی با داستان - من زشتم و افتخار می کنم!

400
من زشت هستم و افتخار می کنم ... زشت هستم و من مغرور هستم! پس از خوردن یک ساندویچ ، باب اسفنجی نفس بیداد می کند. ببینید چه اتفاقی در این قسمت از کارتون باب اسفنجی می افتد .
pixel