تاثیر افکار بر رفتار

433
433 بازدید
اشتراک گذاری
صحبت های جذاب استاد طباطبایی مدیریت مرکز و دکترای روانشناسی در مورد تاثیر افکار بر رفتار و روابط اجتماعی و خانوادگی ما بسیار مهم و کاربردی!!
pixel