کشش سطحی

122
122 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

در این فیلم کشش سطحی را مشاهده می کنید. در اثر نیروی هم چسبی بین مولکول های آب، آب تمایل دارد به صورت قطره های کروی شکل باشد. چون نسبت سطح به حجم در کره از تمام احجام هندسی دیگر کمتر است.